Wednesday, January 30, 2013

Kantong Semar apa yang hidup di habitat tertinggi ?

Nepenthes lamii
Kantong bawah Nepenthes lamii (Sumber)

Dengan habitat yang terletak 3520 mdpl, N. lamii adalah Kantong Semar yang hidup pada habitat tertinggi.

Selamat berkebun,

Edwin Dwianto - 08123254373, Online Nepenthes store

Rujukan: Nepenthes lamii

No comments:

Post a Comment